Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası Nedir?

İnsanların temel ihtiyaçları arasında yer alan ulaşım birçok anlamda önemli bir gereksinimdir. Ulaşımın birden fazla tarafı içine dahil etmesi trafik dediğimiz kavramı ortaya koyar. Trafik birden fazla değişkenin etkili olduğu olumlu ve olumsuz durumları da yansıtmaktadır. Nitekim trafik kazaları bu alanda bilinen kötü sonuçlar doğurabilecek en önemli olgu olabilir. Trafik kazalarının yaygınlığı zaman zaman değişkenlik gösterse de sürekli olarak varlığını korumaktadır. Bu noktada birtakım gereklilikler nispetinde söz konusu kazaların azaltılması amaçlanır. Olası trafik kazalarının insanlara ve araçlarına vereceği zararı kabul edilebilir seviyelere indirgemek için resmi düzenlemeler mevcuttur. Bu açıdan mevcut düzenlemelerin temelinde trafik sigortası yer alır. Trafik sigortası fiyatları açısından dikkat çeken birtakım detaylar vardır.

Devletin ulaşım alanında tüm vatandaşları ilgilendiren düzenlemesi trafik sigortasıdır. Trafik sigortası tam olarak kişileri korumaya, ortaya çıkabilecek hasarın belirli oranda ortadan kaldırılmasına ve tüm bunlardan etkilenen kimselerin yaşadığı zararın telafi edilmesine yönelik bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün araç sahiplerine zorunlu kılınmış bir sigorta çeşididir. Birçok anlamda fayda sağladığı bilinmektedir. Zaten zorunlu olması bu sigortanın yapılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da göstermektedir. Ancak yine de sigorta tarihlerinin takip edilmesi, zamanında ödemeler yapılarak poliçe alınması sigorta basamağı açısından olumlu sonuç verir. Trafik sigortası zamanında ödenmediği takdirde cezai işlemler gündeme gelmektedir. Mevcut işlemlerle alakalı bir dizi olumsuz durumdan bahsedilebilir.

Trafik sigortası her yıl belirli bir dönemde ödemesi yapılan bir sigorta çeşididir. Devlet tarafından resmi bir biçimde zorunlu kılınmasına rağmen sigorta yaptırmayan kimselerin de önemli bir sayıda olduğunu söylemek mümkündür. Ancak cezai sorumluluk her şekilde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yaptırmayan kişilerin aldığı cezalardan biri nakdi cezadır. Bu açıdan sigortanın yapılmadığı her ay üzerinden %5 oranında ceza eklemesi bulunur. Para cezasının yanı sıra trafikten men cezası da zorunlu trafik sigortasının yapılmaması durumunda uygulanan yükümlülüklerden bir tanesidir. Trafikten men edilen aracın tespiti durumunda trafik şubede aracın sigorta yaptırılana kadar rehin tutulması söz konusu olmaktadır. Sigorta yapılıp aracın buradan alınması zamanı geldiğinde de otopark ve çekici ücretleri de araç sahibi tarafından karşılanmak durumundadır. Araç kasko ise trafik sigortasının çok daha kapsamlı biçimde işlendiği zorunlu olmayan sigorta ürünüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir